Кінематика (від грецьк. kinema — рух) — розділ механіки, в якому вивчаються геометричні властивості руху тіл без врахування їхньої маси та діючих на них сил.

Отже, кінематика описує, як рухаються тіла (за якими траєкторіями, з якими швидкостями і прискореннями) без з’ясування причин, чому вони так рухаються. 

Кінематика як розділ механіки існує для вивчення руху:

— точки і твердого тіла, яке не деформується;

— твердого тіла, яке може деформуватись пружно або пластично;

— рідини;

— газу.

Основні задачі кінематики матеріальної точки і абсолютно твердого тіла:

1. Опис рухів, здійснюваних точками, по відношенню до обраних систем відліку, за допомогою рівнянь, таблиць або графіків. Описати рух точки означає визначити її місцезнаходження в будь-який момент часу (або визначити так звані закони руху).

2. Визначення кінематичних характеристик руху, а саме швидкості точки та її прискорення.

3. Вивчення складних рухів і залежності між характеристиками цих рухів. Під час складного руху тіло рухається відносно системи координат, яка рухається відносно іншої, нерухомої системи координат.


Джерело: Фізика. Sамоучитель Mайбутнього Sтудента