Просторова система координат X, У, Z, тіло відліку, з яким вона пов’язана, та прилад для вимірювання часу (годинник) утворюють систему відліку, відносно якої розглядається рух тіла (рис. 1.1). 

Система відліку

Тілом відліку називають тіло, відносно якого розглядається зміна положення інших тіл у просторі. 

Систему відліку можна вибрати довільно. У кінематиці всі системи відліку рівноправні. В задачах динаміки можна використовувати будь-які системи відліку, але найбільш зручні інерціальні системи відліку, оскільки в них характеристики руху мають простіший вигляд.