На думку вчених, Земля як планета виникла близь­ко 4,5 млрд років тому. Однак довгий час, майже мільярд років, вона залишалася мертвою. Живі істоти містять у собі білки, тому життя могло зародитися лише тоді, коли склалися умови, за яких білок не руйнувався. Такі умови склалися на морсько­му мілководді внаслідок простих фізико-хімічних процесів близько 3,5 млрд років тому. Перші живі організми відрізня­лися граничною простотою будови. Вони ще не поділялися на рослин і тварин і живилися виключно органічною речовиною. Лише згодом, в процесі еволюції, деякі організми набули зда­тності поглинати сонячну енергію, переробляти вуглекислий газ на вуглеводи, і будувати органічні речовини в своєму тілі, при цьому виділяючи кисень. Цей процес називається фото­синтезом, без нього подальший розвиток життя на Землі був би неможливим. Поступово живі організми вдосконалювалися -і 450 млн років тому деякі з них вийшли на суходіл, внаслідок чого утворилася цілісна оболонка існування живої матерії на планеті — біосфера. Організми, що впливали на середовище, поступово пристосовувалися до його змін. Одні групи рослин і тварин замінювалися іншими. Біосфера, живі організми, що складають її, зробили можливою появу людини. 

Біосфера — дуже тонка і вразлива оболонка. Вона проникає на 11 тис. м вглиб океану, на декілька сотень метрів у земну кору та не виходить за озоновий шар в атмосфері. Таким чином, біосфе­ра розміщується у нижній частині атмосфери, усій гідросфері та верхній частині літосфери. У цьому просторі живуть, розвива­ються і відтворюються, постійно змінюючись, понад 2 млн видів живих організмів, які об’єднуються у чотири царства живої природи — рослини (близько 500 тис. видів), тварини (1,5 млн видів), гриби (понад 100 тис. видів) та мікроорганізми.